Luft/vatten

Här besvarar vi vanliga frågor som rör luft/vattenvärmepumpar i allmänhet.

Leverantörerna av luft/vattenvärmepumpar som vi samarbetar med.

Klicka på logon för att se produktutbudet på respektive leverantörs hemsida.

Hur fungerar en luft/vattenvärmepump?

En luft/vattenvärmepump hämtar sin energi från utomhusluften med hjälp av ett fläktelement som placeras utanför huset. En vätska cirkulerar till inomhusenheten (värmepumpsmodul) som innehåller värmestyrning, tillsatsvärmare och en varmvattenberedare. Kan även kombineras med annan värmepanna.

Fördelar

En billig och lättinstallerad värmepumpstyp som inte kräver att du borrar eller gräver på tomten. Ger ändå bra energibesparing, särskilt i södra Sverige och vid kusterna där klimatet är lite mildare.

Att tänka på

Värmen utvinns med hjälp av ett mekaniskt fläktelement. Även om livslängden är lång sker ett visst löpande slitage som gör att den tekniska livslängden är kortare än för ett borrhål eller en nedgrävd kollektorslang.

Fläktelementet utomhus bör kunna placeras så att det inte hamnar för nära grannar eller egna uteplatsen, då den cirkulerande luften ger upphov till ett visst buller även vid våra ljuddämpade modeller.

Kombinera med värmepanna

En luft/vatten-värmepump kan enkelt kombineras med befintliga el-, ved- eller pelletspannor, som ger tillskottsvärme under den allra kallaste årstiden. Resten av året är värmepumpen en skötselfri, bekväm och mycket effektiv värmekälla för både uppvärmning och varmvatten.