Jordvärme

Här besvarar vi vanliga frågor som rör jordvärme i allmänhet.

Leverantörerna av jord/bergvärmepumpar som vi samarbetar med.

Klicka på logon för att se produktutbudet på respektive leverantörs hemsida.

Systembeskrivning

I en jordvärmeanläggning tar man vara på den lagrade solvärmen som finns i marken.
En slang på mellan 400 och 600 meter (beroende på husets energibehov) grävs ner på ca 1 meters djup.
I slangen cirkulerar en miljövänlig vätska bestående av bioetanol och vatten. Vätskan värms upp några grader av den omgivande marken. Värmepumpen utvinner sedan energin som finns i vätskan till värme med högre temperatur lämplig för uppvärmning och tappvarmvatten.

Fördelar
  • Om du har långt ner till berg kan det vara bättre att gräva för jordvärme än att borra för bergvärme.
  • Miljöpåverkan är liten genom den värmepumpsteknik som finns idag.
Att tänka på

Bästa förutsättningarna är om det finns en åker i anslutning till fastigheten, då det krävs stor yta för kollektorslangen. Verkningsgraden är i förhållande till bergvärme inte riktigt lika jämn men är ändå ett kostnadseffektivt alternativ för värmepumpar.