Luft/luft

Här besvarar vi vanliga frågor som rör luft/luftvärmepumpar i allmänhet.

Leverantörerna av luft/luftvärmepumpar som vi samarbetar med.

Klicka på logon för att se produktutbudet på respektive leverantörs hemsida.

Hur fungerar en luftvärmepump?
Värmepumpar fungerar på samma sätt som ett kylskåp, fast tvärt om. I kylskåpet tas värme inifrån skåpet och avger den på baksidan. En luft/luftvärmepump utvinner sin energi från utomhusluft och överför värmen till inomhusluften. Inomhusluften värms upp genom att den cirkulerar genom inomhusdelen som avger värme till luften. En luft/luftvärmepump kan även förbättra inomhusluften något eftersom inomhusdelen innehåller ett eller flera filter. För varje kWh som används för att driva en luft/luftvärmepump får man normalt ut cirka två till tre kWh värme till huset. Den förbättrar dock inte ventilationen i huset.
Vilken storlek på luftvärmepump ska jag välja?
Det beror på hur stor yta som ska värmas upp och vilken elförbrukning du har idag för att hålla en god värme i huset. Vårt råd är att aldrig underdimensionera – är du osäker, välj alltid den större modellen.
Klarar luftvärmepumpen att värma huset som enda värmekälla?
Nej, det måste alltid finnas ett kompletterande värmesystem.

Luftvärmepumpen fungerar normalt som en energibesparande värmekälla i kombination med husets befintliga värmesystem. Termostaterna på det befintliga värmesystemet ställs lågt så dessa värmekällor inte startar, då blir besparingen maximal. Det befintliga värmesystemet ska slå på först när det blir så kallt att värmepumpen inte klarar att hålla inomhustemperaturen. Det bör alltid finnas någon värmekälla som kan ge tillskotts- eller reserv värme, som t ex elradiatorer, en bras- eller pelletskamin eller en oljepanna

Hur ställer jag in värmen på värmepumpen tillsammans med övriga värmekällor?
Ställ in ”värmebalansen” mellan husets gamla värmekälla och luftvärmepumpen. Ställ in dina termostater på elementen så de ger en grundvärme som är ca 2-3 grader lägre än luftvärmepumpens. Luftvärmepumpen ställer du in på 20 grader eller på den nivå du upplever som komfortabel värme. Om luftvärmepumpen mot förmodan inte klarar att hålla värmen kommer dina element att gripa in och ge tillskottsvärme. Dina elements termostater stänger av när luftvärmepumpen ger full värme igen.

Tips 1 – hitta rätt rumstemperatur

Hitta rätt rumstemperatur tillsammans med din värmepump Värmeskalan på din fjärkontroll bör ses som just en skala och inte som temperaturen i rummet. Givaren sitter ju ca 2 m upp på väggen. Använd kroppen eller en extern termometer som läggs i rummet/rummen för att uppnå rätt temperatur i huset.

Tips 2 – justera värmeeffekten

Upplever du det för kallt höjer du antingen fläkthastigheten och/eller temperaturen på inomhusdelen. Startar dina element justerar du också fläkthastigheten och/eller temperaturen på luftvärmepumpens inomhusdel. En hög hastighet på inomhusdelens fläkt ger bästa besparing enligt Energimyndigheten.

Vad är högst resp. lägsta temperaturen man kan ställa in?
Varierar mellan modeller, men generellt kan luftvärmepumpen kan ställas in mellan +30°-+10°. Värmepumpen avfrostar genom reversering. Dvs den går under avfrostningen som kylmaskin men utan att blåsa kalluft till rummet. Om inomhustemperaturen är under 10 grader finns det inte tillräckligt med värme för att fullgöra en avfrostning. Detta kan orsaka onormal isbildning på utomhusdelen.
Hur långt avstånd kan man ha mellan inom- och utomhusdel?
Det varierar mellan olika modeller, men tio meter eller mer är sällan något problem. Kontakta oss för ytterligare rådgivning.
Hur mycket ström drar en luftvärmepump?
Det varierar beroende på modell, men grundprincipen är att de alla inom sitt rekommenderade driftområde genererar mer effekt än de förbrukar.
Ska jag stänga av luftvärmepumpen när det är för kallt ute?
Nej, maskinen bör gå trots riktig kall väderlek. Detta för att undvika ”kallstarter”.
Ska jag stänga av värmepumpen på sommaren?
Det kan man göra. Man kan även använda den som kylaggregat på sommaren för inte orimlig kostnad.