Frånluftsvärme

Här besvarar vi vanliga frågor som rör frånluftsvärme i allmänhet.

Leverantörerna av frånluftsvärmepumpar som vi samarbetar med.

Klicka på logon för att se produktutbudet på respektive leverantörs hemsida.

Systembeskrivning

Tekniken med frånluftsvärmepumpar går ut på att först ventilera ditt hus. Och sedan återföra ventilationsluftens värmeenergi för att värma upp varmvattnet och värmesystemet. En frånluftsvärmepump återanvänder alltså energi ur gammal förbrukad luft.
Lite förenklat går det till så här: En fläkt suger ut ventilationsluft ur samtliga våtutrymmen i ditt hus. Då bildas det ett svagt undertryck som gör att luft också från övriga rum söker sig till våtutrymmena. Ny uteluft dras in genom ytterväggarnas ventiler eller via tilluftsventilation och på detta sätt blir husets samtliga rum ventilerade.
Den cirkulerande luften tas in i husets kanalsystem. Den uppvärmda rumsluften leds till värmepumpen där energin i luften återvinns och fördelas till husets varmvatten och värme.

Fördelar

I hus med mekanisk frånluftsventilation och ett relativt lågt energibehov kan frånluftsvärmepumpen vara ett lönsamt alternativ då det är låg inköpskostnad/installationskostnad.

Att tänka på

En förutsättning för att det ska vara möjligt att installera en frånluftsvärmepump är att huset har samlade ventilationskanaler och fläktdriven ventilation för att kunna tillvarata energin i frånluften.

Nackdelen är att energimängden är begränsad till det ventilationsflöde som avges från huset och el-tillskott krävs för att klara hela behovet.

Nya effektivare frånluftsvärmepumpar med högre återvinningsgrad finns idag att tillgå, då bör beaktas att avluftstemperaturen från dessa blir betydligt lägre än från dom vanliga frånluftsvärmepumparna, temperaturen kan bli så låg som -15 grader, vilket ställer mycket högre krav på isoleringen runt avluftskanalen.